Khoa chuyên ngành

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh hiện có nhiều bậc đào tạo: Sau Đại học, Đại học – Cao đẳng, Liên thông, Văn bằng 2, Tại chức, Từ xa với 5 khoa:
Khoa Cơ bản
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Viễn thông
Khoa Kỹ thuật Điện tử
Khoa Quản trị kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.