Khoa chuyên ngành

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh hiện có nhiều bậc đào tạo: Sau Đại học, Đại học – Cao đẳng, Liên thông, Văn bằng 2, Tại chức, Từ xa với 5 khoa:
Khoa Cơ bản
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Viễn thông
Khoa Kỹ thuật Điện tử
Khoa Quản trị kinh doanh