Kinh Phí Nhập Học Đại Học Chính Quy Khóa 2022

Kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy khóa 2022 (bao gồm cả sinh viên đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin) và hướng dẫn nộp trực tuyến

1. Kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy Khóa 2022

Xem tại đây.

2. Hướng dẫn nộp kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy Khóa 2022

Bước 1: Đăng nhập website https://pay.ptithcm.edu.vn

Bước 2: Nhập Mã sinh viên và  mã xác nhận và bấm chọn Thanh toán

Cổng thanh toán kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy khóa 2022
Nhập Mã sinh viên (đã được Nhà trường cấp) và Mã xác nhận

Bước 3: Kiểm tra thông tin cá nhân và và số tiền phải nộp nếu đúng nhập mã xác nhận và bấm chọn Thanh toán.

Kiểm tra thông tin nộp kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy khóa 2022
Kiểm tra thông tin cá nhân và số tiền phải nộp

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán kinh phí nhập học

Các phương thức thanh toán kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy khóa 2022
Chọn phương thức thanh toán phù hợp

Lưu ý: 

1. Có ngân hàng  ưu đãi cho khách hàng 100.000 đồng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên khi thanh toán quét mã QR.

Danh sách ngân hàng ưu đãi cho khách hàng thanh toán quét mã QR
Danh sách ngân hàng ưu đãi cho khách hàng thanh toán quét mã QR

2. Có ngân hàng, ví điện tử hỗ trợ thanh toán QR nhưng không ưu đãi.

Danh sách ngân hàng, ví điện tử hỗ trợ thanh toán quét mã QR nhưng không ưu đãi
Danh sách ngân hàng, ví điện tử hỗ trợ thanh toán quét mã QR nhưng không ưu đãi

3. Các bước thực hiện thanh toán quét mã QR để hưởng ưu đãi

Các bước thực hiện thanh toán quét mã QR để hưởng ưu đãi
Các bước thực hiện thanh toán quét mã QR để hưởng ưu đãi