Thông điệp

“…Với sự không ngừng sáng tạo, đổi mới, Học viện Công nghệ BCVT cung cấp cho xã hội những sản phẩm nghiên cứu kết hợp giữa trí tuệ Việt Nam và công nghệ tiên tiến trên thế giới; nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và Truyền thông trình độ cao, có năng lực, tâm huyết, yêu nghề; và mang đến cho sinh viên sự trưởng thành về nhân cách và năng lực để thích ứng tốt với thị trường lao động quốc tế; đóng góp cho sự phát triển của Ngành BCVT Việt Nam, đưa Việt Nam tiến ra biển lớn…”