Các Đề án tuyển sinh

Các đề án tuyển sinh
Đề án tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông các năm

Đề án tuyển sinh năm 2023

Đề án tuyển sinh năm 2023

Đề án tuyển sinh năm 2023 sửa đổi bổ sung

 

Đề án tuyển sinh năm 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022 bổ sung ngành Khoa học máy tính

Đề án tuyển sinh năm 2022 bổ sung ngành Báo chí

Đề án tuyển sinh năm 2021

1. Tên cơ sở đào tạo: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

2. Mã trường: BVS và BVH

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và cơ sở đào tạo):
TRỤ SỞ CHÍNH, CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (BVH)
Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (BVS)
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo:
Cổng thông tin điện tử: https://ptit.edu.vn, https://ptithcm.edu.vn
Cổng thông tin đào tạo: https://daotao.ptit.edu.vn
Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ptit.edu.vn

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):
Trang fanpage tuyển sinh: https://facebook.com/ptittuyensinh
Trang fanpage Học viện: https://facebook.com/HocvienPTIT
Trang fanpage Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh: https://www.facebook.com/ptithochiminh

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (BVH): (024) 33528122, (024) 33512252

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (BVS): (028) 38297220; Fax: (028) 39105510