TRUNG TÂM CƠ SỞ VẬT CHẤT & DỊCH VỤ

Lãnh đạo Trung tâm:

– Ông ThS. Nguyễn Thanh Vân, chức vụ: Trưởng trung tâm

Email: vannt@ptithcm.edu.vn

Điện thoại: 028.37305753

 

Chức năng:

– Tham mưu cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao;

– Tổ chức phục vụ và cung cấp các dịch vụ tại cơ sở quận 9.

Nhiệm vụ:

1, Nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất, tổ chức cung cấp dịch vụ và phục vụ các hoạt động của cơ sở quận 9:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn, phương án sử dụng cơ sở vật chất trình Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

– Quản lý, khai thác, ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai, cơ sở vật chất được giao;

– Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất trình Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở. Tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt;

– Tổ chức xây dựng nội quy, qui định quản lý cơ sở vật chất; các quy định về quản lý ký túc xá; các quy định về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động tại cơ sở quận 9. Tổ chức việc thực hiện các nội qui, qui định khi được phê duyệt;

– Chuẩn bị điều kiện vật chất và tổ chức phục vụ các buổi làm việc của Lãnh đạo Học viện và các đơn vị tại cơ sở quận 9;

– Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bố trí sử dụng và phục vụ cơ sở vật chất cho các đơn vị tại cơ sở quận 9;

– Tổ chức mua sắm và sửa chữa công cụ, dụng cụ, trang thiết bị (không thuộc dự án đầu tư), văn phòng phẩm cho các phòng, khoa tại cơ sở quận 9;

– Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hội nghị của Học viện được tổ chức tại cơ sở quận 9. Thực hiện các qui định về trang trí trong các ngày lễ, kỷ niệm tại cơ sở quận 9;

– Quản lý, vận hành và sửa chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống điện, nước, chiếu sáng, điện thoại đảm bảo hoạt động bình thường để phục vụ các hoạt động tại cơ sở quận 9;

– Khai thác cơ sở vật chất chưa hết công năng để cung cấp các loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Học viện Cơ sở;

– Tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ đời sống và các dịch vụ khác mà pháp luật không cấm;

– Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ sở quận 9; Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động tại cơ sở quận 9;

– Thực hiện công tác vệ sinh môi trường đảm bảo cho cơ sở quận 9 luôn xanh, sạch, đẹp;

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện và Học viện Cơ sở;

– Thu thập, tổng hợp nhu cầu xin ở nội trú của sinh viên; xem xét, bố trí cho sinh viên ở trong ký túc xá; kiểm tra và kiến nghị xử lý sinh viên vi phạm quy định ký túc xá của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện và Học viện Cơ sở;

– Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Học viện Cơ sở đóng, khu vực có sinh viên nội trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên;

-Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và cơ quan; tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập học; chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh cho CBCC và sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để công tác và học tập.

2, Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác