Liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
BỘ PHẬN 1 CỬA

Đề nghị cấp giấy xác nhận sinh viên tại đây.

PHÒNG GIÁO VỤ

 • Cơ sở Quận 1: (028) 38224748
 • Cơ sở Thủ Đức:
  • (028) 37308399
  • (028) 38966675

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Cơ sở Quận 1: (028) 39105954
 • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37308397

PHÒNG ĐÀO TẠO
VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(028) 38295092 – (028) 38226404

PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH

 • Cơ sở Quận 1: (028) 39107098; Fax: (028) 39102415
 • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37308400; Fax: (028) 37308400

TRUNG TÂM CƠ SỞ VẬT CHẤT
VÀ DỊCH VỤ

(028) 37305753

 • Tổ Quản lý Ký túc xá :(028) 37305753
 • Tổ Bảo vệ Quận 9 : (028) 38965736

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 • Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
 • Cơ sở Quận 1: (028) 38295258; Fax: (028) 39105510
 • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37306600; Fax: (028) 37306600
 • Tổ Bảo vệ Quận 1: (028) 38299071

KHOA CƠ BẢN 2

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2

028-3730 5314 – 028-3822 9372

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

KHOA VIỄN THÔNG 2