Liên kết đào tạo Quốc tế

La Trobe University

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CNTT 2+2 QUỐC TẾ VỚI ĐẠI HỌC LA TROBE, AUSTRALIA

Đại học La Trobe là một trong những trường đại học hàng đầu và năng động nhất nước Úc với 07 cơ sở đào tạo tại các thành phố lớn trên cả nước. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Times Higher Education World Ranking (THE) năm 2021, Đại học La Trobe nằm trong top 250 trường đại học tốt nhất thế giới.