Ngành Công nghệ Internet vạn vật (Công nghệ IoT)

1. Mã ngành: 7520208
2. Khối lượng chương trình: 152 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024:
4. Điểm trúng tuyển năm 2023: 21,7
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01)

Thông tin tuyển sinh năm 2023

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin năm 2023
Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023.
Thông báo Ngưỡng điểm xét đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo các Phương thức xét tuyển sớm
Thông báo Về việc Kết thúc đăng ký xét tuyển trực tuyến vào đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết hợp và phương thức dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy
Thông báo Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023
Thông báo mở hệ thống đăng ký xét tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2023
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023
Phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 (Dự kiến)

Thông tin tuyển sinh năm 2022

Thông báo tuyển sinh Chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin
Thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng
Tuyển sinh Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin
Thông báo ngưỡng điểm xét đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớmHướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến theo Phương thức xét tuyển kết hợp và Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy
Thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
Đề án tuyển sinh đại học năm 2022
Thông báo phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
Ngành mới Công nghệ IoT của PTIT dự kiến tuyển 75 sinh viên trong năm 2022

 Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo Xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển đại học chính quy năm 2021 (điều chỉnh đề án tuyển sinh)
Thông báo bổ sung xét tuyển thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp THPT (bổ sung đề án tuyển sinh)
Thông báo tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT

Thông tin liên quan

Tìm hiểu về ngành Công nghệ internet vạn vật
Hai ngành mới Khoa học may tính , IoT của PTIT học gì, tuyển sinh thế nào?
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở ngành đào tạo Công nghệ IoT
Theo bạn IoT là gì? Tại sao IoT lại là tương lai của thế giới?
Nhu cầu nhân lực ngành IoT
Các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực IoT
Mở ngành đào tạo Công nghệ IoT đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực
Một số xu hướng thay đổi của IoT được dự đoán trong năm 2022
Công nghệ IoT và thế giới quanh ta
Ngôn ngữ lập trình Python và Công nghệ IoT
IoT – Giấc mơ ngành nông nghiệp thông minh
Công nghệ IoT trong nông nghiệp
Hội  nghị khoa học “Sinh viên PTIT với kỷ nguyên IoT”
Giải pháp kết nối không dây trong IoT và ứng dụng
Bạn biết gì về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh?
Có nên đăng ký xét tuyển vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông?
Giới thiệu sơ lược các chương trình đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo

Chương khung đại học ngành Công nghệ Internet vạn vật (Công nghệ IoT)