Thư viện

Cổng thông tin tri thức

Đây là một cổng tri thức trực tuyến nhằm giúp giảng viên, nhà nghiên cứu có thể tiếp cận, tham khảo các thông tin nghiên cứu Khoa học Công nghệ của Học viện mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.

Thư viện Cơ sở Học viện tại TP.  Hồ Chí Minh

Trang web tra cứu mục lục trực tuyến OPAC (Online Public Access Catalog) của Thư viện Học viện Cơ sở; bao gồm các loại hình tài liệu hiện có tại Thư viện như sách, tạp chí, luận văn, đồ án… Bạn đọc tra cứu thông tin và mượn tài liệu tại Thư viện Học viện Cơ sở.

Hướng dẫn sử dụng

Cổng truy cập nguồn tin điện tử

Thư viện KH&CN quốc gia là thư viện đa ngành, đa lĩnh vực có truyền thống phát triển lâu đời ở nước ta.Thư viện có nguồn tài liệu điện tử trong nước và quốc tế phong phú, đa dạng nhất cả nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm: CSDL Công bố KH&CN Việt Nam, CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam
Các CSDL quốc tế

Thư viện Học viện

Trang web tra cứu mục lục trực tuyến OPAC (Online Public Access Catalog) của Thư viện Học viện (Hà Nội); bao gồm các loại hình tài liệu hiện có tại Thư viện như sách, tạp chí, luận án, luận văn, đồ án, báo cáo khoa học… Bạn đọc tra cứu thông tin và mượn tài liệu tại Thư viện Học viện.

Thư viện số Học viện

Trang web của Thư viện số của Thư viện Học viện; bao gồm  ebook ngoại văn, giáo trình – bài giảng điện tử, luận án, luận văn, báo cáo khoa học, slide,… cho các chuyên ngành hiện đang được đào tạo (lưu hành nội bộ).

Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection

Trang tin Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection, được liên kết với Học viện.

Mạng thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Mạng thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với nhiều đơn vị nghiên cứu, trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có Học viện Cơ sở. Trang liên kết có nhiều tài liệu như sách, luận án, luận văn…