Thông tin Tuyển sinh

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến theo Phương thức xét tuyển kết hợp và Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến theo Phương thức xét tuyển kết hợp và Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy Nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển...

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT  ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn...

Thông báo

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT  ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn...

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CHÍNH THỨC MỞ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 TỪ NGÀY 04/6/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức thông báo mở Hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy của Học viện như sau: 1. Hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến a) Đối tượng: Các...

Tin tức

Tuyển dụng

Sinh viên

LatestPost

Trang 1 của 176 1 2 176