Thông tin Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-HV ngày 22/04/2022 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông...

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, điện tử, các vi mạch điện tử, các bộ điều khiển hiện đại tăng nhanh chóng; đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn về lĩnh vực...

Thông báo

Thông báo v/v triển khai sử dụng phần mềm kiểm tra sinh viên dự thi Kỳ thi kết thúc học phần HK2 năm học (2021-2022)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP.HCM thông báo v/v triển khai sử dụng phần mềm kiểm tra sinh viên dự kỳ thi kết thúc học phần HK2 năm học (2021-2022). Chi tiết xem tại: Thông báo v/v triển khai sử dụng phần mềm kiểm tra...

Tin tức

Tuyển dụng

Sinh viên

LatestPost

Trang 1 của 174 1 2 174