Thông báo

Tổ chức cấp bằng tốt nghiệp

Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và yêu cầu của Học viện; Để bảo đảm khoảng cách cho học viên, sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp, Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh thông...

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên, có tên trong các danh sách đính kèm, về Học viện nhận bằng tốt nghiệp theo kế hoạch như sau: Địa điểm: Cơ sở tại...

Thông tin Tuyển sinh

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (THEO TT23) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2021

Căn cứ thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực...

THÔNG BÁO THỰC HIỆN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (BVS) thông báo thực hiện xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như...

Thông báo Xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Đợt 1

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban...

Tin tức

Tổ chức cấp bằng tốt nghiệp

Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và yêu cầu của Học viện; Để bảo đảm khoảng cách cho học viên, sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp, Cơ...

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên, có tên trong các danh sách đính kèm, về Học viện nhận bằng tốt nghiệp theo...

Tuyển dụng

Sinh viên

LatestPost

Trang 1 của 170 1 2 170