Thông tin Tuyển sinh

Thông báo Ngưỡng điểm xét đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) và Phương thức xét tuyển kết hợp

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) và Phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024 của Học viện như sau: I. NGƯỠNG ĐIỂM XÉT ĐỦ ĐIỀU...

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Công Bố Ngưỡng Điểm Xét Đủ Điều Kiện Trúng Tuyển Vào Đại Học Hệ Chính Quy Năm 2024 Theo Phương Thức Xét Tuyển Tài Năng

Ngày 04/6/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã công bố ngưỡng điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển tài năng. Theo đó, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, ngành Khoa học máy tính (định hướng...

Thông báo

Tin tức

Tuyển dụng

Sinh viên

LatestPost

Trang 1 của 431 1 2 431