Thông tin Tuyển sinh

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ Đại học Hệ Chính quy đợt 1 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp THPT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Học viện như sau: Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH):...

Thông báo xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 theo phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp THPT

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày...

Thông báo Ngưỡng điểm xét đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) và Phương thức xét tuyển kết hợp

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) và Phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024 của Học viện như sau: I. NGƯỠNG ĐIỂM XÉT ĐỦ ĐIỀU...

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Công Bố Ngưỡng Điểm Xét Đủ Điều Kiện Trúng Tuyển Vào Đại Học Hệ Chính Quy Năm 2024 Theo Phương Thức Xét Tuyển Tài Năng

Ngày 04/6/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã công bố ngưỡng điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển tài năng. Theo đó, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, ngành Khoa học máy tính (định hướng...

Thông báo

Tin tức

Ngày Hội OPENDAY PTIT 2024

Vào ngày 13/7/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã tổ chức chương trình ngày hội tư vấn tuyển sinh “Open Day PTIT 2024”. Sự kiện thu hút gần một ngàn thí sinh và phụ huynh từ nhiều tỉnh...

Tuyển dụng

Sinh viên

LatestPost

Trang 1 của 436 1 2 436