BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nội dung Tải về máy
1. Tổng hợp thông tin công khai của Học viện  
2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học hệ chính quy
2.1 Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh
2.2 Chương trình đào tạo Kế toán
2.3 Chương trình đào tạo Marketting
2.4 Chương trình đào tạo Thương mại điện tử
2.5 Chương trình đào tạo Kỹ thuật Viễn thông
2.6 Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện – Điện tử
2.7 Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin
2.8 Chương trình đào tạo An toàn thông tin
2.9 Chương trình đào tạo Công nghệ đa phương tiện
2.10 Chương trình đào tạo truyền thông đa phương tiện
3. Công khai chất lượng đào tạo thực tế
3.1 Công khai thông tin Đề án/Khóa luận/Luận văn/Luận án tốt nghiệp
3.2 Công khai thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn
4. Công khai thông tin cơ sở vật chất
5. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
6. Công khai tài chính