Thông tin tuyển sinh năm 2019

Đại học chính quy

Thông báo kế hoạch xét tuyển và nhập học cho sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2019

Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019

Thông báo xét tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ cho hoạt động thi và tuyển sinh năm 2019

Thông tin phục vụ tuyển sinh hệ chính quy trình độ đại học năm 2019

Quy định mới về ngưỡng điểm đầu vào khi xét tuyển đại học

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không thay đổi phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019, cấp học bổng toàn phần trong toàn bộ thời gian đào tạo cho thí sinh từ 27 điểm trở lên

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2019

Đại học vừa làm vừa học

Đại học từ xa

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2019

Sau đại học

Thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

Thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2019

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2019

Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Lịch ôn thi cao học đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2019