Thông tin tuyển sinh năm 2021

Đại học chính quy

Tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi THPT năm 2021

Cơ hội học ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao

Thông báo Xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Đợt 1

Thông báo bổ sung nội dung Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Hướng dẫn xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp

Thông báo điều chỉnh thời gian xác nhân nhập học của thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp (Lần 2)

Thông báo điều chỉnh thời gian xác nhân nhập học của thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp (Lần 1)

Thông báo xác nhận nhập học đối với các thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp

Thông báo Về việc Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp

Điều chỉnh mức thu lệ phí xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Đại học vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021

Đại học từ xa

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2021

Sau đại học

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm hoãn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 Năm 2021

Thông báo Về việc Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021