Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Thông tin tuyển sinh các bậc đào tạo, hệ đào tạo, ngành đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023
Thông tin tuyển sinh các bậc đào tạo, hệ đào tạo, ngành đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023

Đại học chính quy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo Ngưỡng điểm xét đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo các Phương thức xét tuyển sớm

Thông báo Về việc Kết thúc đăng ký xét tuyển trực tuyến vào đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết hợp và phương thức dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy

Thông báo Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo mở hệ thống đăng ký xét tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Phương thức tuyển sinh đại học chính quy Năm 2023 (dự kiến)

Đại học vừa làm vừa học

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2023

Đại học từ xa

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ Đại học năm 2023

Sau đại học

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2023