Kinh Phí Nhập Học

Kinh phí nhập học của sinh viên đại học khóa 2023 và hướng dẫn nộp trực tuyến

1. Kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy Khóa 2023 (bao gồm cả sinh viên đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin)

Xem tại đây.

1. Kinh phí nhập học của sinh viên đại học vừa làm vừa học Khóa 2023

Xem tại đây.

2. Hướng dẫn nộp kinh phí nhập học của sinh viên đại học chính quy Khóa 2023

Xem tại đây.