PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Lãnh đạo Phòng:

ThS.GVC. Trần Quang Thuận, chức vụ: Trưởng phòng
Email: thuantq@ptithcm.edu.vn
Điện thoại liên hệ lãnh đạo phòng Công tác sinh viên: 028.37309575

Bộ phận một cửa: 028.38966675 – 028.37308401

Chc năng:

– Tham mưu, giúp cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản lý, điều hành công tác sinh viên, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên tại Học viện Cơ sở;

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác sinh viên, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên tại Học viện cơ sở theo quy định.

Nhim v:

1. Công tác sinh viên tại Học viện Cơ sở:

– Thực hiện quy định về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện và Học viện cơ sở;

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Học viện và Học viện Cơ sở; làm thẻ cho sinh viên; đề xuất phê duyệt Ban cán sự các lớp sinh viên;

– Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy;

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên” vào đầu khóa, đầu năm học; Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

– Phối hợp với Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập học; chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập;

– Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên;

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên; Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

– Phối hợp với Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú; ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện và Học viện Cơ sở;

– Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Học viện Cơ sở đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên;

– Làm chức năng thường trực giữ mối quan hệ quản lý giữa sinh viên Học viện Cơ sở với gia đình-cơ quan của sinh viên;

– Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập theo quy định.

2. Nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ sinh viên:

– Tư vấn thông tin và hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học: tư vấn và cập nhật, cung cấp thông tin về học tập cho sinh viên; Hướng dẫn quy trình tham gia, cập nhật, phổ biến các thông tin nghiên cứu khoa học và tìm kiếm nguồn tài trợ cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật;

– Quản lý câu lạc bộ sinh viên: Tổ chức thành lập các câu lạc bộ sinh viên để hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học; Tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi sinh viên giỏi, olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác; Tổ chức các cuộc thi để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho sinh viên;

– Hoạt động tư vấn sức khỏe, tinh thần, sinh hoạt ngoại khóa, văn hóa, thể dục thể thao: Tiếp xúc và chia sẻ với sinh viên đang gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt. Định kỳ tổ chức các chuyên đề về tâm lý, tình yêu, giao tiếp, kỹ năng sống, sức khỏe giới tính v.v…. Là một trong những đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp, phản hồi của sinh viên, tổ chức đối thoại định kỳ giữa Phó Giám đốc Học viện với sinh viên; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao khả năng tổ chức, rèn luyện các kỹ năng có ích cho nghề nghiệp; Tổ chức các hoạt động, các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên;

– Tư vấn và giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp: Tìm nguồn việc làm từ các công ty có uy tín, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện và thời gian học tập của sinh viên; Tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm thường xuyên cho sinh viên; tổ chức giao lưu giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng, tạo kênh đối thoại để hai bên hiểu được nhu cầu của nhau từ đó giới thiệu sinh viên cho các doanh nghiệp; Tổ chức các buổi hội thảo cho sinh viên để cung cấp các kỹ năng về làm hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn v.v…; Lấy ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Học viện Cơ sở;

– Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với sinh viên: Vận động cựu sinh viên, các tổ chức và cá nhân tài trợ để tạo lập, bảo toàn và phát triển quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ tài chính cho sinh viên và các hoạt động của Học viện Cơ sở theo quy định; Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sử dụng các quỹ khi được phê duyệt; Hỗ trợ và hoàn thiện các thủ tục để sinh viên vay vốn ngân hàng phục vụ học tập;

– Hoạt động giáo dục pháp luật: Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội khác có liên quan trong hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế;

– Giới thiệu chỗ trợ cho sinh viên: Tìm kiếm nguồn chỗ trọ cho thí sinh, hỗ trợ sinh viên tình nguyện giúp đỡ thí sinh. Hướng dẫn tân sinh viên nhập học, các thông tin ký túc xá, nhà trọ;

– Làm thường trực giữ mối liên lạc và mối quan hệ với cựu sinh viên; thường xuyên cập nhật các thông tin về cựu sinh viên.

3. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác